Listopad-miesiąc modlitw za zmarłych, zadumy nad końcem życia na tym świecie...
Listopad-miesiąc modlitw za zmarłych, zadumy nad końcem życia na tym świecie...
2017-11-01 00:00

Od momentu wcielenia się Syna Bożego, życie doczesne człowieka, pełne bólu i cierpienia, upokorzeń - co więcej - także i sama śmierć, wchodzą w wymiar zbawienia, miłości Boga do człowieka. Dlatego śmierć zostaje przez św. Franciszka nazwana - siostrą: Pochwalony bądź Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może (Pochwały stworzeń 13).
Nikt z ludzi nie ucieknie przed jej władzą, dotyczy ona każdego człowieka, nikt nie może zaniedbywać myślenia o jej przyjściu (...)

Skoro od śmierci cielesnej żaden człowiek nie może uciec, jest koniecznym posiadanie prawdziwego i właściwego celu w życiu, to jest troski o życie wieczne podczas życia doczesnego. Dlatego św. Franciszek będzie napominał: "Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tymi, którzy miłosierdzia nie okażą" (por. Jk 2, 13). Miejmy więc miłość i pokorę; i dawajmy jałmużnę, bo ona oczyszcza dusze z brudów grzechowych (por. Tb 4, 11; 12, 9). Ludzie bowiem tracą wszystko, co zostawiają na tym świecie, zabierają jednak ze sobą wynagrodzenie za miłość i jałmużny, jakich udzielali; otrzymają za nie od pana nagrodę i odpowiednią zapłatę (2 List do wiernych 30-31).
Perspektywa śmierci przypomina każdemu z nas, że nasze prawdziwe dobro znajduje się w Bogu.

Fragment artykułu br. Dariusza Kasprzak OFMCap; pełen tekst - patrz www.kapucyni.pl

zapraszamy na

RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH

codziennie o godz. 17:30,
w niedzielę o godz. 12:30 (bez wyczytywania imion zmarłych).