Aktualności

Mój Jezu, przyjmij cześć oddawaną w tym miesiącu na wynagrodzenie za liczne niegodziwości ludzkie;
a kiedy nieprzyjaciel dobra usiłuje oddalić z umysłów Twych dzieci pamięć Twej miłości,
niech nabożeństwo do Boskiej Krwi przybliży dusze do Twego Serca.

 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, który odkupił nas Krwią swoją.

 

Stygmatyzowany na Alwerni kroplami własnej krwi, która wytrysła z jego serca przeżywał tajemnicę Męki Pańskiej, która odnawia się w ofierze eucharystycznej. W Liście do Kapituły Braci św. Franciszek zwraca się do Kapłanów z bardzo mocnym i wzruszającym wezwaniem: „bardzo proszę, by Kapłani składali prawdziwą Ofiarę Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa naszego Pana z świętą i czystą intencją, niech postępują z największym szacunkiem... bo jeśli kto inaczej postępuje, staje się zdrajcą i Judaszem – winnym Ciała i Krwi Pańskiej” /1 Kor 11,27/.