Aktualności
2018-06-03 00:00

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach
 i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością
i błagam o pomoc i ratunek.
Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś:
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

 

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

codziennie o godz. 17:20 Różaniec,

zaraz po nim  (ok. 17:45) odśpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.